roelof vos

kenschets

Veranderstrateeg met brede ervaring in het lenigen van (acute) nood op operationeel, strategisch en bestuurlijk niveau. Mijn ervaring leert me dat succesvolle antwoorden op ingewikkelde vraagstukken zich kenmerken door eenvoud, volharding en mededogen.

werkwijze

Ik zoek ongewone oplossingen en benaderingen of gebruik het gewone op ongewone manieren, omdat mensen meestal ‘alles’ al hebben geprobeerd, voordat ze iemand als ik erbij halen. Daarbij vertrouw ik altijd op de kracht, de kennis en de competentie van de mensen in de organisatie.

hier ben ik goed in

Organisaties binnen onderwijs, overheid en zorg die daadwerkelijk een verschil willen maken, ondersteunen bij hun ambities door de obstakels op te ruimen die mensen belemmeren de best mogelijke prestatie te leveren.

dit doe ik nu

Eén dag in de week: directievoering bij Thuys Wonen Scheemda BV, een instelling voor Beschermd Wonen in Scheemda.

Twee dagen in de week: mede-eigenaar van Infinitum Zorg BV in Assen, een instelling voor zorg en ondersteuning in het kader van de WMO en de WLZ. Primaire portefeuille: kwaliteit van zorg en organisatie.

Eén dag in de maand: maat bij DMC Raadgevers, werken aan een integrale strategie voor de implementatie van zelfsturing in professionele organisaties.

dit deed ik eerder

1984 – 1999

Vijftien jaar gewerkt bij de Rijksuniversiteit Groningen als studiecoördinator, universitair docent, onderzoeker, bestuurder, promovendus, directeur onderzoeksbureau NIVOO.

2000 – 2002

Drie jaar ervaring bij SBI als senior organisatieadviseur en trainer bestuurlijke competenties.

2003 – heden

Nu al vijftien jaar met veel plezier bezig als zelfstandig ondernemer in managementadvies, training, personal coaching, organisatieontwikkeling en inspectie.

2014 – 2015

Twee jaar deel uit mogen maken van het CvB van de gemeente Menterwolde, als wethouder Sociaal Domein, verantwoordelijk voor de decentralisatie van de (jeugd)zorg.

1988 – heden

In totaal ruim twintig jaar ervaring als vrijwillig bestuurder in het onderwijs en het sociaal domein, alsmede in het openbaar bestuur.

opleiding

1978 – 1984

Orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit Groningen, met bijvakken Sociale Psychologie, Bedrijfskunde en Klinische psychologie.

1984 – 1987

Gestalttherapeut bij ReAl Bodegraven (particulier opleidingsinstituut).

1985 – 1987

Docent psychodrama in een meester-gezel relatie met Han Grüschke.