alles verandert

Alles en iedereen verandert, maar dat gebeurt zelden helemaal vrijwillig. Meestal is er een onontkoombare noodzaak of dwang voor nodig: een van buiten komende oorzaak die verandering onvermijdelijk maakt.Het is niet zo, dat mensen en organisaties niet kunnen veranderen – tenslotte veranderen ze voortdurend en soms zelfs radicaal.Zelfs is het niet zo dat mensen en organisaties niet willen veranderen – iedereen heeft dromen en fantasieën…

verandering is simpel

Verandering is een eenvoudig proces van drie stappen: losmaken, bewegen en vastzetten. Elke stap vergt inzet, focus en energie – meer dan de meeste mensen denken. Maar wat daarna komt vergt nog wel de grootste inspanning, vooral omdat het zo saai is: vasthouden. Vasthouden aan de veranderingen, de ingeslagen koers blijven volgen, tegenslagen en tegenwerking overwinnen, teleurstellingen verwerken, kortom omgaan met het taaie ongerief van alle…

niveaus van verandering

Veranderingen vinden altijd plaats op drie niveaus: individueel, relationeel en contextueel. Veranderingen beïnvloeden mensen, hun relaties en de contexten waarin ze werken en leven. Dat is onvermijdelijk. De meeste veranderingen zijn niet te voorzien, zelfs niet in gecontroleerde omstandigheden en hun verloop is altijd onvoorspelbaar. Meestal gaan mensen en organisaties na een verandering door een periode van weerstand en chaos, voordat nieuwe inzichten, gedragswijzen en…

het problematische gelijkheidsbeginsel

InleidingDe laatste jaren heeft de Rijksoverheid in razend tempo steeds meer taken ‘toevertrouwd’ aan de gemeenten – en daarbij en passant een groot deel van haar eigen bezuinigingstaak over de schutting ge­gooid. Als gevolg daarvan komt het gelijkheidsbeginsel weer eens prominent in de aandacht. Dit beginsel is verwoord in artikel 1 van de Grondwet en moet alleen daarom al beschouwd worden als een van de…

overheid en burger

In 2015 constateerde Jan Lunsing in zijn proefschrift (De Kloof) dat burgers een kloof ervaren tussen hen en de lokale en regionale overheid. Uit zijn onderzoek concludeert hij dat de overheid deze kloof kan verkleinen door middel van regelmatig kleinschalig, structureel contact tussen overheid en burgers over onderwerpen die burgers raken. Hier ontstaan ten minste twee problemen. Ten eerste wordt vanzelfsprekend aangenomen dat de overheid…

maatschappelijke meerwaarde SROISocial Return On Investment (SROI) is de maatschappelijke meerwaarde die gecreëerd wordt bij (grote) overheidsinvesteringen. Dat betekent dat de overheid geld investeert in opdrachten aan het bedrijfsleven, waarvoor zij niet alleen producten en diensten geleverd wil zien, maar die ook een meerwaarde in het sociale do­mein moeten opleveren.  In de praktijk wordt dit meestal beperkt tot afspraken bij aanbestedingen die als doel hebben…