mijn profiel

Ik ben daadwerkelijk iemand die zorgvuldig alle scherven verzamelt en ze aan elkaar lijmt en laat zien dat het herstelde geheel prachtig is. Wat gebroken was is geheeld en ik zie iedere barst als verdragen pijn, een overwonnen obstakel, opgedane ervaring: een waarachtig beeld van het leven.

Ik los conflicten op, ik breng opponenten bij elkaar, ik begeleid vastgelopen teams, ik help bij het maken van zware beslissingen, ik toon mensen hun drijfveren, hun angsten en hun ambities en help ze bij het vermijden van het keer op keer maken van dezelfde vergissingen.

En soms troost ik een droevig hart.

kenschets

Veranderstrateeg met brede ervaring in het lenigen van (acute) nood op strategisch en bestuurlijk niveau. Mijn ervaring leert me dat succesvolle antwoorden op ingewikkelde vraagstukken zich kenmerken door eenvoud, doelbewustheid en mededogen.

werkwijze

Ik zoek ongewone oplossingen en benaderingen of gebruik het gewone op ongewone manieren, omdat mensen meestal ‘alles’ al hebben geprobeerd, voordat ze mij erbij halen. Daarbij vertrouw ik altijd op de kracht, de kennis en de competentie van de mensen in de organisatie.

hier ben ik goed in

Organisaties binnen onderwijs, overheid en zorg die daadwerkelijk een verschil willen maken, ondersteunen bij hun ambities door de obstakels op te ruimen die mensen belemmeren de best mogelijke prestatie te leveren.

dit doe ik nu

Opbouwen bij een zorginstelling in ontwikkeling.

dit deed ik eerder

1984 – 1999

Vijftien jaar gewerkt bij de Rijksuniversiteit Groningen als studiecoördinator, universitair docent, promovendus, directeur onderzoeksbureau.

2000 – 2002

Drie jaar ervaring bij SBI als senior organisatieadviseur en trainer bestuurlijke competenties.

2003 – heden

Nu al dertien jaar met veel plezier bezig als zelfstandig ondernemer in managementadvies, training, personal coaching, organisatieontwikkeling en inspectie.

2014 – 2015

Twee jaar deel uit mogen maken van het CvB van de gemeente Menterwolde, als wethouder Sociaal Domein.

1988 – 2010

In totaal ruim vijftien jaar ervaring als vrijwillig bestuurder in het onderwijs en het sociaal domein.

opleiding

1978 – 1984

Orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit Groningen, met bijvakken Sociale Psychologie, Bedrijfskunde en Klinische psychologie.

1984 – 1987

Gestalttherapeut bij ReAl Bodegraven (particulier opleidingsinstituut).

1985 – 1987

Docent psychodrama in een meester-gezel relatie met Han Grüschke.