Alles en iedereen verandert, maar dat gebeurt zelden helemaal vrijwillig. Meestal is er een onontkoombare noodzaak of dwang voor nodig: een van buiten komende oorzaak die verandering onvermijdelijk maakt.
Het is niet zo, dat mensen en organisaties niet kunnen veranderen – tenslotte veranderen ze voortdurend en soms zelfs radicaal.
Zelfs is het niet zo dat mensen en organisaties niet willen veranderen – iedereen heeft dromen en fantasieën over een betere wereld en een rijker leven en de meeste organisaties staan bol van de utopische toekomstvisies.

Maar een succesvolle verandering (dat wil zeggen, een positieve verandering die beklijft) vraagt aandacht, consequent en voortdurend, totdat nieuwe gewoontes en zekerheden volkomen gemeengoed zijn geworden. Dat betekent dat er steeds weer energie in gestopt moet worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *